Kalendár

Marec
P U S Š P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aktuality
25.12.2018

XV. Humanitárny ples

Našou už tradičnou aktivitou, ktorou vždy zahájime podujatia v novom roku je Humanitárny ples Slovenského Červeného kríža. 
0/0

Potravinová a materiálna pomoc

Naša organizácia je zapojená do realizácie Operačného programu FEAD (Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby) na základe čoho sa ako partner Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podieľa na distribúcii potravinovej a materiálnej pomoci obyvateľom v sociálnej núdzi počas rokov 2014 – 2020. 


Kto má nárok na potravinovú pomoc 

Cieľovou skupinou uvedeného programu sú osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok). Podkladom pre distribúciu je pravidelne aktualizovaná databáza príjemcov, ktorú tvorí a spravuje Ústredie práce, sociálnch vecí a rodiny Slovenskej republiky (www.upsvr.gov.sk).

Konečným (primárnym) príjemcom potravinových balíčkov je: 

1) príjemca pomoci v hmotnej núdzi (PvHN)

Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nie je možné balíčky doručiť príjemcom určených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, balíčky môžeme podľa nášho posúdenia poskytnúť (sekundárnym) príjemcom a to:

2) iným osobám v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe vlastného posúdenia. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3 - 4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky. 1 balíček obsahuje 21 druhov potravín, napr. múku, cukor, strukoviny, cestoviny, olej, ryžu, mäsové konzervy a pod. Jeho hmotnosť je približne 13,5 kg.
 

Medzi sprievodné opatrenia, ktoré realizujeme pri distribúcii patrí najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie ich negatívnych vplyvov (napr. pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania, pomoc pri písaní životopisu, poskytovanie informácií o možnostiach finančnej pomoci a podpory, poradenstvo o zdravej výžive, poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.). Tieto sú poskytované kvalifikovaným, sociálnym, pracovníkom, ktorý postupuje individuálne – zvolí najvhodnejšiu metódu, techniku a postup podľa potrieb konečného príjemcu.

Mgr. Magdaléna Čertíková,
sociálna pracovníčka projektu

Kto má nárok na materiálnu pomoc (hygienické balíčky)

Cieľovou skupinou pre materiálnu pomoc sú rovnako osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok). Podkladom pre distribúciu je pravidelne aktualizovaná databáza príjemcov, ktorú tvorí a spravuje Ústredie práce, sociálnch vecí a rodiny Slovenskej republiky (www.upsvr.gov.sk).

Konečným (primárnym) príjemcom hygienických balíčkov je: 

1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN).

Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nie je možné balíčky doručiť príjemcom určených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, balíčky môžeme podľa nášho posúdenia poskytnúť (sekundárnym) príjemcom a to: 

2) iným osobám v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe vlastného posúdenia. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 1 hygienický balíček, rodina s 2 - 3 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 hygienické balíčky, rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 hygienické balíčky. Sekundárny KP jednotlivec alebo dvojice spĺňajúce vyššie uvedené podmienky majú nárok na 1 hygienický balíček. 1 balíček obsahuje 4 druhy hygienických prostriedkov – šampón, mydlo, zubná pasta a 4 zubné kefky. Jeho hmotnosť je približne 1,5 kg.


Materiály k práci terénnych sociálnych pracovníkov partnerských organizácií (a miestnych spolkov SČK) a zaradeniu sociálne deprivovaných osôb do poskytovania sociálnych služieb (Databázy sociálnych prípadov a poskytovaných intervencií - sekundárnych príjemcov programu)

Informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi I internetová stránka upsvr.gov.sk
Opis programu, kontakty a harmonogram realizácie I internetová stránka upsvr.gov.sk
Súhlas so spracúvaním osobných údajov I verzia pre priamu tlač v PDF (69 kB)