Kalendár

September
P U S Š P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktuality
18.03.2020

Mimoriadne opatrenia

Počas včerajšieho dňa a dnes sme aktualizovali niektoré z mimoriadnych opatrení a pristúpili sme k poskytovaniu mimoriadnych služieb. Od dnešného dňa bude k dispozícii služba nákupu potravín, drogérie a liekov pre všetky rizikové skupiny - seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, ako aj občanov nachádzajúcich sa v domácej karanténe. 
19.12.2019

Dostali sme ďalšie vozidlá k prepravenej službe

Prepravná služba je sociálna terénna služba, vďaka ktorej SČK prispieva k znižovaniu izolácie ľudí, ktorí inak nemajú možnosť vyjsť z domu a pomáha im v tom, aby boli opäť spoločensky aktívni. Častokrát uľahčuje rodinným príslušníkom starostlivosť o nevládneho staršieho člena rodiny, či aj mladšiu osobu so zdravotným postihnutím. 
06.12.2019

Vianoce v Nitrianskej Blanici

Pravú atmosféru Vianoc priniesli do obce Nitrianska Blatnica aj naši dobrovoľníci z miestneho spolku SČK. Kultúrny program a vianočné trhy obohatili túto jedinečnú atmosféru. Neodmysliteľnou súčasťou vianočného podujatia bol aj predaj ľudovo-umeleckých výrobkov.
01.05.2019

Májový kultúrny festival v Partizánskom

Podujatie sa nezaobišlo bez našej účasti. Veď na veľký počet návštevníkov musí niekto dávať pozor. A boli to práve naše posádky, ktoré strážili veľkých či malých, dokonca predvádzali záchranársku techniku. 
29.04.2019

Prvá pomoc na CZŠ Jána Krstiteľa v Partizánskom

Žiaci sa naučili zvládnuť masívne krvácanie, rozpoznať náhle zastavenie obehu, či resuscitovať. Rovnako potrénovali prvú pomoc pri zraneniach, ktoré sú pre ich vek typické - krvácanie z nosa, ako aj zlomeniny horných a dolných končatín.
28.04.2019

Svätojurajská púť v Nitrianskej Blatnici

Poskytovali sme asistenčnú záchrannú službu a strážili tak množstvo účastníkov tohto obľúbeného podujatia. Naštastie sa zaobišlo bez zranení a tak sme mali čas aj na niekoľko fotiek. 
26.04.2019

Mladí záchranári CO v Topoľčanoch

Poznatky z civilnej ochrany, použitia ochrannej masky, evakuačnej batožiny, rozoznávania varovných signálov a, samozrejme, aj zdravotníckej prípravy, či volania na tiesňovú linku 112. Toto všetko museli zvládnuť mladí záchranári - pozrite ako im to išlo. 
0/0

Opatrovateľská služba

Hľadáte pomoc so starostlivosťou o seniora alebo inú osobu odkázanú na pomoc inej osoby vo Vašom domácom prostredí?

Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany sa  zapojil  do nového Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby II. ktorú zastrešuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Základné informácie o projekte:

Cieľ Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby ( ďalej len NP POS II.):

 • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí
 • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
 • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
 • podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov
 • vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR
 • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru
 • podporiť súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

Termín realizácie NP POS II v rámci nášho územného spolku SČK:

 • od 01. 05. 2016 – 30. 04. 2018

Miesto realizácie:

 • Nitriansky kraj

Schválený počet úväzkov (1 úväzok = 8 hodín):

 • Nitriansky kraj – 7 úväzkov

Na IA MPSVaR SR  je zaslaná žiadosť o schválenie ďalších 5 úväzkov.

Rozsah starostlivosti:

 • Polovičný úväzok - minimálne 4 hodiny denne počas pracovných dní
 • Celý úväzok – 8 hodín denne počas pracovných dní ( jednej rodine sa môže poskytovať aj 24 hodinová starostlivosť = 3 úväzky, potrebný je však VI. Stupeň odkázanosti)

 

 V rámci opatrovateľskej služby poskytujeme profesionálnu, domácu opatrovateľskú starostlivosť o osoby odkázané na pomoc inej osoby.

Opatrovateľská služba je profesionálna sociálna služba poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí osobám, ktorých stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je najmenej II, a ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Opatrovateľskú službu poskytujeme

 • Osamelým seniorom a osobám odkázaných na pomoc inej osoby
 • Rodinám, ktoré potrebujú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov a osoby odkázané na pomoc iným osobám
 • Obciam a mestám poskytujúcu opatrovateľskú službu seniorom a osobám odkázaných na pomoc inej osoby

 

Rozsah poskytovania domácej opatrovateľskej starostlivosti
Rozsah opatrovateľskej starostlivosti vždy prispôsobujeme požiadavkám danej rodiny. Službu vykonávame počas pracovných dní od pondelku do piatka.

Zabezpečujeme všetky opatrovateľské úkony
1. Starostlivosť o hygienu

 • osobná hygiena - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov),
 • celkový kúpeľ - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov

 2. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

 • porciovanie stravy, obsluha - prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití

 3. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

 • sprievod na toaletu,
 • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
 • účelná očista po toalete,
 • sprievod z toalety,
 • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
 • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

 4. Obliekanie, vyzliekanie

 • výber oblečenia, obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie,

 5. Mobilita, motorika

 • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
 • pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
 • pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),

 6. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
 • donáška jedla do domu,
 • umytie riadu,
 • bežné upratovanie v domácnosti,
 • obsluha bežných domácich spotrebičov,
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
 • starostlivosť o lôžko,
 • vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
 • donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)

 7. Základné sociálne aktivity

 • sprievod (na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach)
 • predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,
 • tlmočenie

 8. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

 • potreba dohľadu v určenom čase,
 • potreba neprežitého dohľadu.

 

O Vašich príbuzných sa starajú skúsené a profesionálne vyškolené opatrovateľky. Každá opatrovateľka je držiteľkou:

 • osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania SR, ktoré opatrovateľku oprávňuje poskytovať opatrovateľskú starostlivosť,
 • má podpísanú pracovnú zmluvu
 • má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania,
 • má lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti a zdravotnej spôsobilosti vykonávať opatrovateľku
 • má uzavretú dohodu o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v rodine

 

Cenník služieb:

Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby je nasledovná:

Ak ma klient poskytovanú opatrovateľskú službu bez vykonania posudkovej činnosti podľa §51a s úhradou podľa § 73, ods. 20 najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, je úhrada za hodinu jej poskytovania stanovená  na 3,5 EUR/hod 

Ak ma klient poskytovanú opatrovateľskú službu na základe   vykonania posudkovej činnosti podľa §51a s úhradou podľa § 73, ods. 20 najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, je úhrada za hodinu jej poskytovania stanovená  na 1,0 EUR/hod