Kalendár

September
P U S Š P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktuality
18.03.2020

Mimoriadne opatrenia

Počas včerajšieho dňa a dnes sme aktualizovali niektoré z mimoriadnych opatrení a pristúpili sme k poskytovaniu mimoriadnych služieb. Od dnešného dňa bude k dispozícii služba nákupu potravín, drogérie a liekov pre všetky rizikové skupiny - seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, ako aj občanov nachádzajúcich sa v domácej karanténe. 
19.12.2019

Dostali sme ďalšie vozidlá k prepravenej službe

Prepravná služba je sociálna terénna služba, vďaka ktorej SČK prispieva k znižovaniu izolácie ľudí, ktorí inak nemajú možnosť vyjsť z domu a pomáha im v tom, aby boli opäť spoločensky aktívni. Častokrát uľahčuje rodinným príslušníkom starostlivosť o nevládneho staršieho člena rodiny, či aj mladšiu osobu so zdravotným postihnutím. 
06.12.2019

Vianoce v Nitrianskej Blanici

Pravú atmosféru Vianoc priniesli do obce Nitrianska Blatnica aj naši dobrovoľníci z miestneho spolku SČK. Kultúrny program a vianočné trhy obohatili túto jedinečnú atmosféru. Neodmysliteľnou súčasťou vianočného podujatia bol aj predaj ľudovo-umeleckých výrobkov.
01.05.2019

Májový kultúrny festival v Partizánskom

Podujatie sa nezaobišlo bez našej účasti. Veď na veľký počet návštevníkov musí niekto dávať pozor. A boli to práve naše posádky, ktoré strážili veľkých či malých, dokonca predvádzali záchranársku techniku. 
29.04.2019

Prvá pomoc na CZŠ Jána Krstiteľa v Partizánskom

Žiaci sa naučili zvládnuť masívne krvácanie, rozpoznať náhle zastavenie obehu, či resuscitovať. Rovnako potrénovali prvú pomoc pri zraneniach, ktoré sú pre ich vek typické - krvácanie z nosa, ako aj zlomeniny horných a dolných končatín.
28.04.2019

Svätojurajská púť v Nitrianskej Blatnici

Poskytovali sme asistenčnú záchrannú službu a strážili tak množstvo účastníkov tohto obľúbeného podujatia. Naštastie sa zaobišlo bez zranení a tak sme mali čas aj na niekoľko fotiek. 
26.04.2019

Mladí záchranári CO v Topoľčanoch

Poznatky z civilnej ochrany, použitia ochrannej masky, evakuačnej batožiny, rozoznávania varovných signálov a, samozrejme, aj zdravotníckej prípravy, či volania na tiesňovú linku 112. Toto všetko museli zvládnuť mladí záchranári - pozrite ako im to išlo. 
0/0

Jedáleň a donáška stravy

Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany poskytuje, okrem iných sociálnych služieb, tiež službu jedálne a donášky stravy do domácnosti pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, či dovŕšili dôchodkový vek. 

Služba je zabezpečovaná prostredníctvom zmluvnej jedálne, kam klient (prijímateľ sociálnej služby) príde a priamo na mieste si vyberie spomedzi 3 pripravovaných jedál, pričom obed uhradí stravným lístkom vopred zakúpeným na sekretariáte územného spolku (Budova Medicentrum, Moyzesova 1333/1A Topoľčany, 3 poschodie, kancelária č. 302). Klient môže tiež využiť možnosť donášky stravy do domácnosti, pričom počas týždňa obdrží jedálny lístok na obdobie nasledujúceho týždňa, vopred si vyberie dni, pripravované jedlá a stravné lístky k všetkým zvoleným obedom odovzdá nášmu pracovníkovi. Na účel zakúpenia stravných lístkov klient nemusí navštíviť sekretariát územného spolku - lístky si môže zakúpiť priamo u pracovníka donášky. 

Miroslav Kalivoda,
pracovník donášky stravy

Cenník služby

3,15 EUR cena stravnej jednotky pre klientov odoberajúcich stravu v jedálni,
3,25 EUR cena stravnej jednotky pre osoby ŤZP a/alebo manželov odoberajúcich 2 obedy, 
3,35 EUR cena stravnej jednotky pre klientov odoberajúcich stravu prostredníctvom donášky do domácnosti.

K zahájeniu odoberania služby je potrebné, aby klient navštívil sekretariát územného spolku a uzatvoril zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb. K zmluve je potrebné doložiť povinné prílohy, ktorými sú: kópia občianskeho preukazu klienta, kópia výmeru dôchodku Sociálnej poisťovne, kópia preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby a tiež kópia občianskeho preukazu manžela/manželky v prípade, ak budú odoberať stravu obaja manželia.

Pri zvolení spôsobu odberu stravy donáškou do domácnosti je potrebné pripraviť si a odovzdať pracovníkom donášky 2 ks obedárov označených menom. Rovnako je možné pracovníkom poskytnúť kľúč od vchodu, bytu alebo domu, prípadne snímacie čipové zariadenie od vchodu do bytového domu. Týmto sa donáška do domácnosti výrazne zjednoduší a komfort klientov zvýši. Zmluva s prílohami a poskytnutými súčasťami (obedár, kľúče,...) je uzatvorená na dobu určitú a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Po tomto termíne je, v prípade záujmu, potrebné zmluvu opätovne uzatvoriť a poskytovateľovi služby predložiť aktuálne dokumenty preukazujúce nárok na poskytovanie sociálnej služby. 

Prihlásenie, odhlásenie a zmena stravy